Lerbyggetekniker

Lerjord kan användas på många olika sätt i en
byggnad, från självbärande konstruktioner till ytbeläggningar. Läs mer om olika lerbyggetekniker nedan.