Om oss

Lerbyggeföreningen verkar för att utveckla kunskapen om olika lerbyggetekniker med fokus på kurs- och bildningsverksamhet.  Fördelarna med lera i hus är många; hälsomässiga, resursmässiga, ekonomiska och många många fler.

Bland våra medlemmar finns så väl professionella byggare, arkitekter, ingenjörer och ”do-it-yourself”-personer som utan specialiserad utbildning bygger sina hus och självklart många personer som inte bygger alls men är intresserade av frågor på denna linje.

Välkommen på lerbyggeträff 21-22 sept!

Lerbyggeföreningen bjuder tillsammans med Lin & Lera byggnadsvård in till lerbyggarträff den 21 -22 september. Två dagar fullspäckade med praktiska lerbyggeaktiviteter, föredrag och studiebesök tillsammans med bland annat Johannes Riesterer, Ulf Henningsson och Jennie-Ann Olsson.

Varmt välkomna! Anmälan sker via denna sida.

Bli medlem!

Genom att bli medlem i lerbyggeföreningen stöttar du vårt arbete för att öka kunskapen om leran som byggmaterial.

VI VERKAR FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP OM
LERA SOM BYGGMATERIAL